Policajná razia proti „pohanom“. Sú symboly pôvodného duchovna extrémizmom?

Článok napísal a uverejnil Žiarislav na svojej stránke www.rodnacesta.sk po tom, čo sa dozvedel o domovej prehliadke u nás. Je to človek, ktorého si veľmi vážime, s ktorým máme podobné cítenie a zmýšľanie a ktorý nás v roku 2016 aj zosobášil v duchu pôvodnej viery.

Tento článok bol prevzatý z https://www.rodnacesta.sk/policajna-razia-proti-pohanom-su-symboly-povodneho-duchovna-extremizmom

Vo štvrtok, (na Perúnov deň), 10. 5. R. 18., vtrhli do súkromného bytu manželov Marianny a Ivana policajti, prehľadali ho a zhabali symboly pôvodného duchovna.

MAJITEĽOM ETNOŠOPU ARKONA.SK OKREM DOMOVEJ PREHLIADKY TIEŽ ZNEFUNKČNILI INTERNETOVÚ STRÁNKU WWW.ARKONA.SK. VYŠE TISÍCDVESTO ROKOV PO TOM, AKO BOLO NA SLOVENSKU A MORAVE ZAKÁZANÉ PÔVODNÉ DUCHOVNO A JEHO SYMBOLY BOLI NA ZÁKLADE CYRILO-METODSKÉHO ZÁKONNÍKA NIČENÉ, V ŠTÁTE, KTORÝ MÁ V ÚVODE ÚSTAVY TENTO CYRILO-METODSKÝ ODKAZ, SA ZNOVU ZASAHUJE PROTI POHANSTVU. TENTORAZ – SO ZDÔVODNENÍM BOJA PROTI EXTRÉMIZMU.

Majiteľov predajne pisateľ článku osobne pozná, keďže mali sobášny obrad v pôvodnom duchu. Na vebovej stránke mali okrem symbolov aj knihu Návrat Slovenov v duchu a slove a nemali tam nijakú extrémistickú literatúru. V štáte, ktorý má vážne právne ťažkosti, zdá sa, akoby NAKA a polícia nemala dostatok duchaplnej práce a namiesto niečoho užitočného šikanuje občanov pôvodného vyznania, bráni im v práci, prehľadáva byt a berie predmety pripomínajúce prírodno-duchové zameranie. „Momentálne som znechutená, nešťastná a nahnevaná zároveň. Prišli s tým, že majú povolenie na domovú prehliadku a tak si začali vyberať a fotiť metalové tričká, prívesky… ja som aj s našou maličkou momentálne 100km ďaleko… Ivanovi zabavili mobil“, hovorí Marianna, manželka Ivana. Tá píše v článku že „zhabali aj slovanské lunice, nástenné drevorezby, kožené náramky a ďalšie veci“.

Je možné, že prívesky, či iné predmety nosia aj niektorí extrémisti. Avšak tí nosia aj kresťanské kríže napríklad, a len preto policajné jednotky nerozoberú byty, či predajne s kresťanskými znakmi a literatúrou a nezrušia kresťanské webové strány. Dalo by sa očakávať, že policajti by mohli byť už vzdelanejší, ako v období komunizmu, keď v mesačníku ministerstva vnútra s názvom Kriminalistický zápisník vyšiel článok o pankáčoch, na základe ktorého potom príslušníci VB mylne považovali punk-rockerov za fašistov. Zdá sa však, že ani dnes nežijeme v skutočne demokratickom štáte, keď mytologické artefakty so znakmi Perúna, či Thora, Slnka a podobne sa stávajú predmetom policajného šikanovania.

V Ústave Slovenskej republiky je na jednej strane deklarovaná sloboda vyznania; avšak ak prírodné duchovná, súhrnne  označované ako pohanstvo, majú byť považované za extrémizmus, tak povedzme si pravdu, že je to demokracia len pre niektorých.  Občania prírodného vyznania by mali mať také isté práva, ako občania všetkých ostatných vyznaní a ateisti. Zdá sa, že to je práve naopak. V štáte, čo má nevýhodnú zmluvu o vlastnom právnom poriadku s teokratickým štátom, ktorého predstavitelia nie sú demokraticky volení – s Vatikánom, v štáte v ktorom sa na školách vyučuje monoteistické náboženstvo a pôvodné, prírodné  duchovno je  v podstate neregistrovateľné, v štáte, v ktorom ateisti, i takzvaní „pohania“ zo svojich daní platia cirkvi, ktoré ich verejne odsudzujú, v štáte, v ktorých invázne náboženstvo, čo 1 200 rokov potláčalo prírodné kulty, má vyhradenú podstatnú väčšinu sviatkov a ľudovým sviatkom pôvodného duchovna sa neušiel ani len pamätný deň, v štáte, ktorého bývalý premiér sa pred voľbami  verejne chvastal birmovkou a na otázky časopisu pre pôvodnú kultúru ani raz neodpovedal,  v tomto štáte stačí mať webovú stránku na predaj drevených,  kovových, kožených či iných predmetov pripomínajúcich rodné duchovno, aby vám do bytu vtrhli policajti, prehľadali a odviezli tieto umelecko-remeselné zobrazenia, zrušili webovú stránku a zastrašovali tak pôvodnú duchovnú menšinu a vyznávačov pohanskej subkultúry.

„Zobrali nám všetko, čo sme mali na sklade. Kolovraty, Perúnove sekery, Thorové kladivá, že vraj sú to zakázané symboly. Vyšetrovateľ z NAKY vravel, že všade máte tie kolovraty, že sú to zakázané symboly, že zbytočne máme problémy. Budú nás volať, keď budú mať vypracované znalecké posudky“, hovorí Ivan.

Človek sa nemôže ubrániť dojmu, že keď polícia stresuje prehliadkou a inými obmedzeniami rodinu s malým dieťaťom preto, lebo predávajú drevené zobrazenia slovanských božstiev, odliate prívesky a iné pripomienky na pôvodné európske etnické duchovná –  že sa tu deje niečo veľmi, veľmi zlé. A nijako to nevyzerá, že by sa pôvodnej duchovnej menšiny zastali obhajcovia ľudských práv. Porušovanie práva na vyznanie je to, čo by bolo teraz dobré v týchto súvislostiach právne preskúmať.

Áno, vieme, že sú aj také prúdy, ktoré sa skrývajú za pôvodné duchovno s nejakými fantastickými, rasovo-politickými, aj nenávistnými novotvarmi , podotknime, že spravidla z dovozu. Lenže to nemôže byť zámienkou na právne stotožnenie pôvodných duchovných prúdov a symbolov s nejakou nenávistnou ideológiou.

Podobne, ako keď sa nájdu prúdy šíriace nenávisť, napríklad voči „pohanom“, v nejakých náboženských spoločenstvách, to by nemalo byť zámienkou na všeobecnú kriminalizáciu veriacich a ich symbolov z týchto duchovných okruhov.

Očakávame, že kriminalizáciu etnošopu Arkona a stresovanie mladých manželov s dieťaťom  vo vlastnom byte sa nám zodpovední štátni úradníci budú snažiť nejako vysvetliť .

Pridaj komentár