Úvodný článok – Prečo sme sa rozhodli založiť tento blog

Prečo sme sa rozhodli založiť Arkona blog?

Dňa 10.mája 2018 prebehla policajná prehliadka v priestoroch nášho domova. Dôvodom mal byť boj proti extrémizmu..

V našom internetovom obchode Pagan Shop Arkona ponúkame na predaj predmety s prevažne „pohanskou“ tematikou, teda obsahujúce symboliku, ktorá sa u nás objavovala ešte v dávnych, predkresťanských dobách, no svoje miesto v našich srdciach si hľadá opäť i dnes. Symboly, ktoré u nás nájdete, boli v prevažnej väčšine vnímané ako ochranné znaky, používané slovanskými, germánskymi, keltskými národmi.

Dňa 10.mája 2018, ako sme sa neskôr dozvedeli, mala Národná kriminálna agentúra akciu zameranú na boj proti terorizmu a extrémizmu, v rámci ktorej „navštívila“ aj náš byt, s odôvodnním, že v internetovom obchode www.arkona.sk, ktorý prevádzkujem, propagujem a ponúkam na predaj extrémistický tovar. S týmto absurdným tvrdením sa v žiadnom prípade nestotožňujem, rovnako ako so žiadnym bodom v odôvodnení uvedenom v spise, ktorý prehliadku nariaďuje. Napriek tomu mi veci bez mojej prítomnosti pofotili a zabavili. A to nie len tovar určený na predaj, ale dokonca aj naše súkromné predmety, ktoré sa im nepozdávali.

O tomto „zážitku“ som ešte v ten deň večer informovala zákazníkov a fanúšikov
na svojej facebookovej stránke ARKONA.sk Pagan Shop – oznam si môžete otvoriť kliknutím naň.oznam na FB stránke

To množstvo pozitívnych ohlasov, komentárov a zdieľaní ma našťastie len utvrdili v tom, že nie len my sme ostali zhrození, čo sa to deje, ale že sa to dotklo ďalších mnohých jednotlivcov ba celých skupín a komunít, ktorým je dávnoveká tematika, stará kultúra a symbolika blízka.

Jeden symbol, mnoho významov

Symboly, znaky a kresby sa stali prostriedkom vyjadrovania a komunikácie medzi ľuďmi odvtedy, ako prvý jaskynný človek naškrabal prvú čiaru na jaskynnú stenu. Ako plynul čas, menila sa doba, menili sa ľudia, menilo sa vnímanie a usporiadanie sveta.. menil sa i význam, resp. výklad jednotlivých symbolov. Symbol má pre nás taký význam, aký mu pripíšeme. Samotný znak môže prechádzať viacerými modifikáciami, kombináciami.

Preto prvým dôvodom pre založenie tohto blogu je naša snaha objasniť, prečo môže mať jeden symbol viacero významov a tiež vytýčiť, aký význam v ňom vidíme my!
Jeden človek môže vidieť vo všetkom dobro a svojou pozitívnou energiou nabíja aj svoje okolie. Dobro v ňom šíri ďalej. Naopak, druhý človek to dobré nikde nevidí, ani nemá snahu vidieť, vníma zlo všade vôkol seba a svojou negatívnou energiou iných obťažuje. Títo obaja sa môžu naraz dívať, povedzme, na symbol Kolovratu. Ten prvý vidí nič než jasné Slnko, jeho žiarivú energiu nekonečne sa točiacu od samotného počiatku sveta. Na Kolovrat sa díva šťastne, verí, že s jeho pomocou môže posilniť svojho ducha a obohatiť svoj život o pozitívne sily starých bohov a svojich predkov. Ten druhý, nešťastník, ktorého duch snáď ešte len nedorástol, aby vnímal vyššie hodnoty, vidí len akýsi znak, ktorý nepozná. A toho, čo nepozná, sa jednoducho bojí. Namiesto toho, aby sa ho pokúsil spoznať, aby sa ho nebál dotknúť a naopak načerpal z jeho energie, ho iba jednoducho a zbabelo odsúdi a nazve symbolom extrémizmu – fašizmu, nacizmu! Presne to sa deje – za podpory našich zákonov a to je najhlavnejší dôvod založenia nášho blogu.

Druhý dôvod úzko súvisí s prvým. Nakoľko sme v súčasnosti svedkami takejto kriminalizácie tradičných symbolov a znakov, zažili sme ju takpovediac na vlastnej koži, vo vlastnom byte, na vlastnom majetku, jednoducho to nemôžeme nechať len tak bez odozvy. Ani po dvoch mesiacoch od vykonania domovej prehliadky a zabavenia vecí sme nedostali nijaké vyjadrenie – kedy a či nám budú naše veci vrátené, kde sa nachádzajú a ako je s nimi nakladané. Jedine zo slov pána vyšetrovateľa vieme toľko, že budú prebiehať znalecké posudky na všetky zabavené veci. Jeden taký „znalecký posudok“ sa nachádzal už v odôvodnení na domovú prehliadku, viď. článok Triskel. Po jeho prečítaní, kde je Triskel vykreslený ako „trojramenný hákový kríž“ sa už teraz „teším“ na ďalšie.. (Kolovrat bude zrejme osemramenný a Čierne slnko snáď dvanásťramenný hákový kríž? Nechajme sa ne-prekvapiť..)

Tretím dôvodom ste vy všetci, ktorí ste zavítali na naše stránky, pretože vás táto problematika zaujala, zaujíma alebo sa vás bezprostredne dotýka tak, ako všetkých našich blízkych, rodinu, priateľov, známych i menej známych. Vy, naši zákazníci, ktorí ste u nás nakúpili či faúšikovia našej facebookovej stránky, ktorí ste nám vyjadrili veľkú podporu, za ktorú sme vám neskutočne vďační!

Dali ste nám pocítiť silu spolupatričnosti a preto považujeme za akúsi našu povinnosť vás o ďalšom dianí s Arkonou informovať. Vitajte!